Maak je puzzel

0

Print Het monument voor het midden van de wereld ten noorden van de stad Quito, verwijst naar de twee hemisferen, noord en zuid, gescheiden door de equinoctiale lijn, waaraan het land zijn naam ontleent, Ecuador. puzzel