Maak je puzzel

0

Print Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid, 20 februari. Voor sociale rechtvaardigheid wanneer we de belemmeringen die mensen gezicht op grond van geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, religie, cultuur of handicap puzzel