Maak je puzzel

0

Print 5 april Internationale Bewustmakingsdag, ter bevordering en het scheppen van voorwaarden voor stabiliteit, welzijn en vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen op basis van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor iedereen, zonder onderscheid op basis van ras, geslacht, taal of religie puzzel