Maak je puzzel

0

Print De Aletschgletsjer is de grootste gletsjer in de Alpen, 23 km lang en meer dan 120 km2, gelegen in Wallis, Zwitserland puzzel